Column: Engels in Nederland

Omdat mijn vrouw Engelse is leek het haar een jaar of vijftien geleden een goed idee onze dochter naar een school te sturen waar de lessen in die taal gegeven werden. Na met mijn vrouw een aantal lessen op verschillende van die lagere scholen te hebben bijgewoond, kreeg mijn vrouw een Engelse depressie. ‘Ze zijn aardig en ze doen hun best die leraren,’ zei ze. ‘Alleen, Engels spreken ze niet. Meer een bizarre vermenging van Amerikaans, Canadees, Engels en … ehhh.’ ‘ Knullig vertaald Nederlands,’ vulde ik aan om even een duit in het Engelse zakje te mogen doen.
Een jaar geleden gaf ik een paar gastlessen op zo’n semi- Engelse basisschool en in de lerarenkamer, waar trouwens uitstekend Nederlands gesproken werd, vertelden een paar docenten me dat de sfeer in hun klas wel eens overdreven serieus was om de simpele reden dat noch zij, noch hun leerlingen de taal voldoende machtig waren om er als vanzelf grapjes in te kunnen maken, laat staan subtiele.
Scholen en universiteiten waar de voertaal Engels is zijn tegenwoordig schering en inslag; om maar eens een staande uitdrukking te gebruiken die maar weinigen in het Engels paraat zullen hebben.
Ook zij die door afkomst of maatschappelijk positie tot de elite van Nederland gerekend mogen worden hebben en niet te onderdrukking neiging ontwikkeld om zich in het Engels uit te drukken, te communiceren zeg maar. Prinses Mabel Smit, de vrouw van Prins Johan Willem Friso twittert uitsluitend in het Engels, en onze minister president spreekt altijd over ‘good governance’ als hij het over fatsoenlijk bestuur heeft.
Nu is vreemde dat aan immigranten, vooreerst door diezelfde ver boven ons geplaatsten, de eis gesteld wordt om zo snel mogelijk Nederlands te leren; om de integratie te versoepelen, om in Nederland niet buiten de taalboot te vallen, om er bij te horen!
Dat is een eis die wel redelijk lijkt, maar steeds onredelijker wordt. Wil je nieuwe Nederlanders een eerlijke kans geven om hogerop te komen; prinses te worden of iets belangrijks in het onderwijs of de politiek, dan moet je ze eigenlijk verplicht Engels laten leren; anders sluit je de weg naar een hogere maatschappelijk positie tenslotte voor ze af. Het is niet anders! Of beter gezegd: It is not different!

Henk

‘Geen zin om te lezen, luisteren kan ook’
http://bit.ly/985O35

Reageer hierop