Column: Fred Teeven Downloaden!

Als Annie M.G. Schmidt nog zou leven en in deze tijd haar boterham zou moeten verdienen met het schrijven van liedjes zou ze de hongerdood sterven. De platen waarop haar liedjes staan zijn tenslotte met 1 druk op de muisknop gratis te downloaden waardoor Annie voor het schrijven van haar meester-werkjes geen stuiver zou ontvangen. Hierdoor zou mevr. Schmidt genoodzaakt zijn geweest haar opleiding tot bibliothecaresse weer te gelde te maken of, om met een rijke man te trouwen.

Politieke voorstanders van illegaal downloaden – je vind ze prominent in kringen van Groen Links – zeggen dan: ‘Wacht even! Mevrouw Schmidt zou haar brood toch gewoon kunnen verdienen met het geven van optredens?’ Neen, want mevrouw Schmidt was qua zang op geen stukken na een Jenny Arean. En misschien had ze ook wel podium vrees. In ieder geval optreden was niks voor haar en ze deed het nooit.

Door het gemak waarmee je van het internet liedjes af mag halen zijn de niet zelf zingende liedjesbakkers tegenwoordig even zeldzaam geworden als de Korenwolven in Limburg. Met dat verschil dat de belangen van de Korenwolf, met name bij Groen Links, wel in uitstekende handen zijn.

Minister Fred Teeven heeft nu wetgeving bedacht om het illegaal downloaden aan banden te leggen. Mocht ik u op het idee gebracht hebben om straks even het complete werk van Mevr. Schmidt van het net binnen te harken dan overtreedt u de wet. Ja, want dan pleegt u een onrechtmatige daad. Niet schrikken want het is weliswaar een onrechtmatige daad, maar het is er één die niet strafbaar is. Zoals Fred zo treffend zei: ‘We richten ons met deze nieuwe wetgeving nadrukkelijk niet op de consumenten.’ Opmerkelijk, dat een minister van justitie iemand die steelt en volgens hemzelf een onrechtmatige daad pleegt keurig “een consument” blijft noemen.

De consumentenbond vindt namens alle muziekconsumenten dat uit naam van de vrijheid internetdiefstal gewoon moet kunnen. Dat de consumentenbond zelf een volle euro vraagt als je op hun internetsite te weten wilt komen welke stofzuiger het best blaast en zuigt, is weinig consequent. Hypocriet? Ja, dat ook! Maar, zeg ik dan begripsvol, consumentenbondonderzoekers moeten natuurlijk ook voor een brood betalen!

Henk

‘Geen zin om te lezen, luisteren kan ook’
http://bit.ly/gCzFmn

Reageer hierop