Column: Heien langs de A27

Als je iemand helemaal krankjorum wilt maken en hem oprecht wilt laten geloven dat hij een sprekende papegaai, een pot vaseline of de reďncarnatie van Osama bin Laden is, dan zijn er wat psychologische handigheidjes om dat voor elkaar te krijgen. Je schijnt iemand maar een paar weken achter elkaar wakker te hoeven maken elke keer als hij als hij net in slaap gevallen is en al na een dag of tien, schijnt ook iemand van het morele kaliber als de paus in staat te zijn om zonder enige gewetenswroeging het katholieke deel van de wereldbevolking uit te roeien.

Ik woon aan de A27 en blijkbaar ergens tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd. Uitsluitend de mensen die daar wonen kregen van Rijkswaterstaat namelijk een mooi foldertje waarin stond dat Rijkswaterstaat die A27 aan het verbreden is. Ter bevordering van de doorstroming, de bereikbaarheid, de veiligheid en ook de blablabla. Mijn zegen hebben ze! Ik rij met genoegen een half jaar lang elke dag een kwartiertje om als dat de manier is om een persoonlijke bijdrage te mogen leveren aan die betere doorstroming en natuurlijk, die grotere veiligheid! Want juist als je zo’n persoonlijke bijdrage hebt kunnen leveren slaap je ‘s nachts met het tevreden gemoed dat je ook even bezit als je, door mededogen getroffen, spontaan 50 euro op de bankrekening van het Wereld Natuurfonds hebt gestort.

Helaas, om de dagdoorstroming en de dagveiligheid niet te ontregelen heeft Rijkswaterstaat besloten om ’s nachts aan de A27 te sleutelen. Dat begrijp ik ergens wel, maar wat ik niet meer snap is waarom er tussen 2 en 19 mei van half tien ’s avonds tot 5 uur ’s morgens geheid moet worden. Het zal best noodzakelijk zijn dat gehei, maar waarom moet dat ’s nachts? En waarom houden ze na vijf minuten heien 10 minuten op om daarna opnieuw 5 minuten te heien. Sinds 2 mei word ik, net als ik slaap val, steeds opnieuw wakker gebonkt. Voor het eerst van mijn leven voel ik me precies zoals ik er uit zie: afgeleefd! Mocht het U over een dag of 3 ter ore komen dat langs de A 27 een verwarde man in het bezit van zelfgemaakte bermbom is aan getroffen, dan vraag ik u nu alvast om het begrip dat Rijkswaterstaat ontbreekt.

Henk

‘Geen zin om te lezen, luisteren kan ook’
http://bit.ly/l5Umny

Reageer hierop