Column: Het Doodsinstinct

Er zijn een paar dingen op de wereld waar ik enorm in geïnteresseerd ben, maar u hoogstwaarschijnlijk in het geheel niet. Denk hierbij aan onderwerpen als; de ontwikkeling van het rechtsgevoel in het Chinese Rijk onder het bewind van de Kublai Khan; het gebruik van de nooit zuiver gestemde fagot in de popmuziek; en aan de versuikering van wat toch nog steeds ‘de zure bom’ heet. Ik sluit niet uit dat u op uw beurt geïnteresseerd bent in een paar dingen waar ik slechts met het mes op de keel een milliseconde aandacht aan zou willen besteden. Wat we dan toch gemeen hebben is dat we onze verschillende interesses voeden via het internet. Je kunt het onderwerp namelijk zo gek niet meer bedenken of er wordt in de hele wereld dankzij de sociale media over geblogt, getwittert en geanalyseerd.

In mijn vakantie las ik een historische thriller die Het Doodsinstinct heet en geschreven is door Jed Rubenfeld.
Op 16 september 1920 – en dat is echt gebeurd – werd midden op Wall Street in New York een bom van 600 kilo tot ontploffing gebracht. Massa’s doden, honderden gewonden en – ook al omdat het de eerste terroristische aanslag op Amerikaans grondgebied was – massale paniek! Gelardeerd met veel beschuldigende vingers richting pakweg alles en iedereen. In het boek achterhaalt de hoofdrolspeler wie de daders van de aanslag waren, maar dat komt uit de duim van de schrijver want in werkelijkheid zijn de daders nooit gevonden. Omdat ik er dankzij dit prachtboek plotseling een verse interesse bij had, deed ik wat u ook zou doen: ik ben op het internet gaan snuffelen. Daar werd me duidelijk dat er oneindig gespeculeerd werd en nog steeds wordt over de reden waarom die gruwelijk aanslag zou- kunnen- hebben- plaatsgevonden! Als voedingsbodem wordt onder andere het Mexicaans revolutionaire elan genoemd, maar ook de Europese anarchistische beginselen, het activisme binnen de socialistische vleugel van de vrouwenbeweging. En – daar ontkom je niet meer aan tegenwoordig – de Moslimbroederschap en het Vaticaan. Ik ben uiteindelijk van het internet helemaal niks wijzer geworden, behalve dat het opvallend is dat tot op de dag van vandaag niemand op het simpele idee kwam.. om te verwijzen naar Geert Wilders!

Henk

‘Geen zin om te lezen, luisteren kan ook’
http://bit.ly/otVKO2

Reageer hierop