Column: Provincie en Eerste Kamer

Op een twaalftal Commissarissen van de Koningin, 564 gekozen provinciebestuurders en zo’n twaalfduizend provinciale ambtenaren na, zijn er nauwelijks mensen te vinden die oprecht geloven dat het provinciebestuur een uniek nut dient. Goed, ze gaan over het onderhoud van de provinciale wegen maar dat zou bij Rijkswaterstaat in minstens even goede handen zijn. Waarmee ik maar zeggen wil dat het delegeren van wat taken naar het rijk en wat taakjes naar de gemeentes een welkome miljardenbesparing zou opleveren. Met als aangename bijwerking dat heel wat bestuurlijke beslissingen heel wat sneller genomen worden.

Een van de belangrijke taken van de 564 gekozen provinciebestuurders is het kiezen van de 75 leden van de Eerste Kamer. Die eerste kamer bestaat overwegend uit politici die aan het uitbuiken zijn – net als voetballers die na hun buitenlandse loopbaan nog even een paar jaar een balletje gaan trappen bij de club waar ooit hun glanzende carričre begon. De eerste kamer is in de praktijk een bastion van weerzinwekkend conservatisme met als naoorlogse hoogtepunten het radicaal blokkeren van het referendum onder de bezielende leiding van VVD er Hans Wiegel en het tegenhouden van het gekozen burgermeesterschap onder aanvoering van PvdA er Ed van Thijn.

Het gekke is dat linkse mensen, voordat ze hedendaags links werden, die eerste kamer gewoon wilden afschaffen; wat er nooit van kwam omdat die eerste kamer de wet voor afschaffing van de eerste kamer ook zelf moet goedkeuren. En zou u de grootmoedigheid bezitten om uw eigen bron van inkomen af te schaffen? Precies!

Vroeger deed de eerste kamer gewoon nog eens dunnetjes over wat de Raad van State al eerder gedaan had; kijken of wetsvoorstellen zorgvuldig opgeschreven zijn. Sinds een jaar of tien doet de eerste kamer ook aan politieke sturing. Wat in de praktijk betekent dat wetsvoorstellen die in de tweede kamer een keurige democratische meerderheid haalden in de nastoot toch nog even onderuit getrapt worden. Weg met die eerste kamer! Behalve een miljoenenbesparing heeft dat als prettige bijwerking dat heel veel wetten heel wat sneller ingevoerd worden.

Al met al blijft het wel een bizar gegeven dat ik binnenkort naar de stembus ga om nutteloze bestuurders te kiezen die op hun beurt overbodige Eerste Kamerleden in het zadel zullen helpen.

Henk

‘Geen zin om te lezen, luisteren kan ook’
http://bit.ly/h3O85X

Reageer hierop