Column: Sledgehammer

‘Alle mensen zijn gelijk, maar sommigen zijn iets gelijker dan anderen’ is een van de meest beroemde zinnen die George Orwell schreef. Die mijnheer Orwell schreef boeken waarvan ‘Animal Farm’ waaruit ik zojuist citeerde en het boek ‘1984’ tot op de dag van vandaag erg populair zijn. De echte naam van deze schrijver was overigens Eric Blair – inderdaad, de latere minister – president van Engeland was familie van de schrijver. Die Eric Blair ligt achter een mooi kerkje in het Engelse dorpje Sutton Courtenay begraven. Ik was daar onlangs en op zijn kleine grafsteen las ik ‘Hier ligt Eric Blair’. En dat was het dan. Het grafsteentje was keurig schoongepoetst en op het graf zelf lagen negen bossen bloemen die daar waarschijnlijk door bewonderaars zoals ik waren neergelegd. Tien meter achter het graf van Blair zag ik een enorm grafmonument dat enigszins was verzakt en totaal was overwoekerd met mos en algen. Ik maakte het uit nieuwsgierigheid een beetje schoon en zag dat het de graftombe van Herbert Henry Asguith was; een van de meest succesvolle minister-presidenten die Engeland ooit gekend heeft. In 1911 wilde Asguith de belasting voor rijke landeigenaren verhogen en tegelijk het vrouwenkiesrecht introduceren.

Daar was de Engelse eerste kamer – The House of Lords – zo erg op tegen dat ze absoluut weigerden de in het parlement aangenomen wetsvoorstellen goed te keuren. ‘Dan schaf ik toch per direct die hele eerste kamer af!’ was de reactie van Henry Asquith. Nadat die eerste kamer op haar beurt liet weten dat afschaffen alleen maar met hun eigen instemming kon, schijnt Asguith gezegd te hebben, maar dat is niet helemaal zeker. “En met welk leger denken jullie mij daarvan tegen te kunnen houden?” Hij brak in ieder geval de macht van de Engelse eerste kamer wat Asguith de bijnaam the sledgehammer – de moker – opleverde en wat vrouwen het recht om te stemmen bezorgde. Die Lord Asguith was, net als de heer Rutte trouwens, een liberale minister – president maar anders dan de heer Rutte iemand die honderd jaar geleden al begreep dat je zo’n eerste kamer vooral niet al te veel macht moet gunnen: voor de democratie is dat tenslotte ronduit dodelijk!

Henk

‘Geen zin om te lezen, luisteren kan ook’
http://bit.ly/eEyh5D

Reageer hierop