Column: Ziek zijn en beter worden

Als we de burgemeester van Utrecht buiten beschouwing laten durf ik er mijn hand voor in het vuur te steken dat niemand het eeuwige leven heeft. Het eeuwige aardse leven bedoel ik want het buitenaardse leven laat ik het terrein van dominees, priesters en Steven Spielberg.

Hoewel een hemels bestaan mij persoonlijk wel wat lijkt, zijn de verlokkingen van het leven na de dood veelal net niet groot genoeg om mensen ervan te weerhouden medische hulp in te roepen als ze iets meer dan een verkoudheidje hebben. Daarom ben ik – net als U – dolblij met het bestaan van ziekenhuizen. Wat weer niet automatisch betekent dat ik fan van ieder ziekenhuis ben. De slechte mogen wat mij betreft allemaal opgedoekt worden! Zolang de goede maar allemaal openblijven. Het lastige is dat u en ik niet in staat zijn te beoordelen wat nou een goed of een slecht ziekenhuis is. En om het nog een beetje ingewikkelder te maken; een overwegend beroerd ziekenhuis kan een briljante afdeling scheve neuzen repareren hebben en in een overwegend eersteklas ziekenhuis kan het zo maar zijn dat je er voor een knieoperatie beter aan voorbij kunt lopen. Het Algemeen Dagblad en de Elzevier inventariseren elk jaar de kwaliteit van alle ziekenhuizen. Maar ja, wat die krant een prima ziekenhuis vindt kan dat weekblad zo maar een beduidend mindere vinden, dus dat geeft een potentiële klant weinig houvast. Toen ziekenhuisdeskundige Hans Wiegel pas liet weten dat het voor de kwaliteit van de gezondheidszorg eigenlijk het beste zou zijn als de ingangen van alle Nederlandse ziekenhuizen dichtgemetseld werden, was bij mij de verwarring compleet. Totdat ik ergens las dat Onze Majesteit – die over alles volgens iedereen het best geïnformeerd is – voor het ene kwaaltje naar een ziekenhuis in Maastricht gaat, voor het andere naar een ziekenhuis in Leiden, en voor weer iets anders desnoods helemaal naar Hengelo afreist. Ik volg haar spoor. Per brief heb ik Beatrix gevraagd waar ik me het best kan vervoegen om allebei mijn ogen eens goed te laten nakijken. Ik hoop op een snel antwoord want ik zie het nu even niet zo scherp meer.

Henk

‘Geen zin om te lezen, luisteren kan ook’

Reageer hierop