Column: Gelukkig maar dat jongeren zo gelukkig zijn!

Mijn dochter is nogal jong en zo’n blij mens dat ik daar steeds opnieuw nog blijer van word dan ik in de basis toch al zo ben. Vorige week werd de Nederlandse bevolking in zijn algemeenheid verblijd met de uitkomst van een diepgravend onderzoek waaruit bleek dat van alle Westerse jongeren de Nederlandse verreweg het gelukkigst zijn.

Hoera! Onze kinderen zijn door de bank genomen geestelijk en lichamelijk gezonder dan alle andere westerse jongeren; ze zijn goed op gewicht, poetsen hun tanden drie keer per dag, sporten zich suf, gebruiken niet al te veel schadelijke genotmiddelen, hebben leuke vrienden en vriendinnen en kunnen bovendien uitstekend overweg met hun ouders. Hoe het komt dat jongeren tegenwoordig geen last van een generatieconflict meer hebben en zo lekker in hun vel zitten?

Ik zou zeggen omdat de ouders erin geslaagd zijn hun kinderen op te voeden in een sfeer waarin over van alles en nog wat openlijk gepraat kan worden zonder dat het nou gelijk in grote ruzie ontaard. Hoogleraar jeugdstudies Wilma Vollenbergh denkt daar anders over en is van mening dat onze jongeren zo gelukkig zijn geworden omdat ouders de laatste jaren juist veel strenger voor hun kinderen zijn. Haar opvatting kan logischerwijs niet kloppen. Strenge, rechtlijnige ouders zijn namelijk minder dan ouders met enige opvoedingssouplesse in staat om thuis een sfeer te creëren waarbinnen jongeren zich als een vis in het gezinswater voelen. Met strenge ouders valt nou eenmaal niet goed te praten omdat je geacht wordt uitsluitend goed naar ze te luisteren. Je mond dicht moeten houden en je oren open is niet iets dat de liefde voor ouders bevordert.

De jongeren zèlf vinden trouwens dat ze makkelijk en in alle openheid met hun ouders overweg kunnen, wat eens te meer aantoont dat hoogleraar Vollenbergh de analytische plank volledig misslaat. Op zich is dat niet zo humeurbedervend, ware het niet dat Wilma Vollenbergh propageert dat met name de oudere jongeren strenger aangepakt moeten worden. Op de 15-plussers moet in haar opvatting, zoals ze dat zo eigenzinnig formuleert, “stevig worden ingezet’’.

Niet doen ouders! Niet stevig in gaan zetten maar gewoon doorgaan met de liberale opvoedingsstrategie die nu al zo succesvol blijkt te zijn. Mijn vader zei het, enigszins kort door de bocht, al in veel strengere tijden dan nu: “Je slaat het er wel in, maar je slaat het er nooit uit!’’

Bron: De Nieuwe Utrechter

Reageer hierop